Kullanım Koşulları

Lütfen, www.deryawood.com alan adlı internet sitesi (Bundan sonra kısaca ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır.) kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. İnternet Sitesini ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet
Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.. İnternet Sitesini kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu
sayfalarda yazılı şartları kendi iradenizle peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Genel Koşullar

 • deryawood.com İnternet Sitesi üzerinden, Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlere ulaşması ve/veya kendi tasarımlarını İnternet Sitesi’ne yükleyerek üretilen baskılı ürünlerin satın alması hizmetlerini vermektedir. deryawood.com tarafından sunulan
  hizmetlerin değiştirilmesi, bu hizmetlere yeni hizmetler eklenmesi, kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi yalnızca ve sadece deryawood.com’un inisiyatifindedir. deryawood.com, bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği
  biçimde ve dilediği zaman kullanabilir.
 • deryawood.com, ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra Kullanıcılar tarafından gönderilen dosyaları, her ürünün açıklamasında yer alan baskı seçeneklerindeki fire oranlarına uygun olarak ve teslim tarihi içerisinde basıp göndermekle yükümlüdür. deryawood.com,
  herhangi bir tasarım hizmeti vermediği gibi, Kullanıcılar tarafından gönderilen tasarımları kontrol etmek veya değiştirmek ile de yükümlü değildir. Bu kapsamda Kullanıcılar, siparişlerinin yüklenebilmesi ve baskıya geçmesi için İnternet Sitesi’nde gösterilen ödemeyi
  eksiksiz olarak ve tek seferde yapmakla yükümlüdür. Baskı için onay verildikten sonra değişiklik, iade ve iptal işlemi mümkün değildir. Bu nedenle, Kullanıcılar tarafından onay verilen işlerde ve ürünlerde oluşabilecek tasarım hatalarından deryawood.com hiçbir
  şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcılar, deryawood.com İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul ederler. Bununla birlikte
  Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden verilen hizmetlerin talep edilen şekilde verilebilmesi için İnternet Sitesi’ne kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını; aksi taktirde, İnternet Sitesi’nden satın aldıkları ürünlerin adreslerine
  ulaşmaması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ne girdikleri bilgilerin tam, doğru ve gerçeğe uygun olduklarını ve söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden
  dolayı deryawood.com’dan doğmuş ve doğacak her türlü zararını karşılamakla yükümlü olacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
 • Ürünlere ait kargo bilgileri ve teslimatın takibine ilişkin uyarı, İnternet Sitesi tarafından Kullanıcılar’ın kayıt veya satın alma anında verdikleri e-posta adresine bildirilecektir. Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’ndeki ilgili bölüme e-posta adreslerini hiç, tam veya
  gerçeğe uygun şekilde girmemeleri halinde Kullanıcılar, deryawood.com’un kendilerine kargo bilgileri ve Mesafeli Satış Sözleşmesi de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir bildirimde bulunamayacağını peşinen kabul eder.
 • deryawood.com, başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5651 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri
  işlemleri yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
 • deryawood.com, İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası’nda belirlenen kurallar uyarınca ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kullanabilir, ifşa edebilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir, bu bilgileri
  işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip saklayabilir.
 • Kullanıcılar İnternet Sitesi üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.
 • İnternet Sitesi’nden 18 yaşından küçük kişiler alışveriş yapamazlar. İnternet Sitesi’nde 18 yaşın altındaki kişilere yönelik ürünler satışa sunulabilir; ancak bu ürünler kanunen reşit kişiler tarafından satın alınmak üzere satışa sunulmuştur.
 • Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her neviden içerikler deryawood.com öncül ve yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerce İnternet Sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda kullanılamaz ve görüntülenemez; aksi haller hukuka
  aykırı kullanım teşkil edecektir.
 • İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriklerin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya deryawood.com’un yazılı olarak izin verdiği şekilde ve kapsamda erişilmesi hukuka uygun olarak
  kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup deryawood.com’un dava ve takip hakları her zaman için saklıdır.
 • İçeriklerin ve ara yüzün deryawood.com’un yazılı onayı olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
 • İnternet Sitesi üzerinden başka internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlanabilir. Bu bağlantıların varlığı, İnternet Sitesi dışındaki diğer site ve sayfaların içeriklerinin denetlendiğini göstermez. Bu bağlantılardan erişilebilecek İnternet Sitesi
  dışında kalan içeriklerden dolayı deryawood.com herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da deryawood.com sorumlu değildir. Kullanıcılar bu bağlantıları kullanarak diğer internet
  sitelerine eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğu peşinen kabul ederler.
 • İnternet Sitesi’ne yüklenmiş olan dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan deryawood.com hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir.
 • Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, kendilerine sunulan ödeme ekranlarını takip ederek satın alırlar. Kullanıcılar, ürünleri İnternet Sitesi’nde belirtilen fiyattan almayı, ürünün fiyatından kendilerine özel indirim talep
  etmeyeceklerini, İnternet Sitesi’nde ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Kullanıcılar, ürünleri kendilerine sunulan ödeme seçeneklerinden ve ödeme yöntemlerinden birini kullanarak satın alırlar. deryawood.com, kredi kartı ve diğer yöntemlerle yapılan satışlara ilişkin promosyon, reklam ve taksitle ödeme imkanlarını İnternet Sitesi’nden
  duyurur. Bununla birlikte, deryawood.com’un bankalar tarafından yapılan promosyon, reklam, taksitle ödeme imkanı gibi ödeme kolaylıkları bakımından hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • Ürünlerin teslimatından sonra Kullanıcılar’ın yaptıkları ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple ödenmemesi, iptali veya deryawood.com hesaplarından geri çekilmesi hallerinde ürünlerin teslimi de gerçekleştirilmez ya da
  gerçekleştirilmişse ilgili Kullanıcı ürünleri kullanmadan ve derhal deryawood.com’a iade etmekle yükümlüdür.
 • Kullanıcılar’ın kendilerine teslim edilen ürünleri kontrol etmesi esastır. Bu kapsamda Kullanıcılar, kendilerine teslim edilen ürünleri teslim anında kontrol etmekle ve ürünlerin ayıplı olması veya ürün paketinin hasarlı olması ürünleri hasar tespit tutanağı tutarak
  kargo şirketine iade etmekle yükümlüdür.
 • Kullanım Koşulları ve İnternet Sitesi’nde yayınlanan diğer metinler olan eklerine aykırılık hallerinde deryawood.com’un maddi ve manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Kullanım Koşulları ve ekleri, İnternet Sitesi’nin herhangi bir sebeple yayınının
  durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Kullanıcılar, ödedikleri bedelin iadesi haricinde bir tazmin talebinde bulunamaz.
 • Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları ve eklerinde sayılan kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde deryawood.com’da üyeliği sona erdirmek ve ilgili Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne girişini engellemek de dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her
  türlü hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Kullanım Koşulları ve ekleri, İnternet Sitesi’nde yapılan faaliyetin sona erdirilmesi halinde kendiliğinden yürürlükten kalkar. deryawood.com, işini, ticari ortaklığını ve İnternet Sitesi alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden
  yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Kullanım Koşulları ve eklerine herhangi bir etkisi olmayacaktır. Aynı zamanda deryawood.com’dan sunulan hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın
  değiştirme, İnternet Sitesi’ni yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
 • deryawood.com, hiçbir koşulda İnternet Sitesi’nin kullanımı ve Kullanıcılar tarafından yüklenen içerikler konusunda sorumluluğu bulunmamaktadır. deryawood.com bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür zararının tazminini talep hakkı saklıdır.
 • deryawood.com, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesindeki tüm bilgi, resim, matbaaustası markası ve diğer markalar, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler,
  bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve belirtilen tüm içerikler hukuken koruma altındadır. İnternet Sitesi’nde bulunan
  hiçbir içerik, önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya
  da dağıtılamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Diğer Hükümler

 1. İnternet Sitesi’nden erişilen içerikler ile Kullanıcılar’ın bilgileri İnternet Sitesi’nin, İnternet Sitesi’nin veri tabanının ve ara yüzünün, tasarımı, metinleri, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi’nin tüm bileşenleri
  deryawood.com’a aittir ve/veya deryawood.com tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. Bu kapsamda, deryawood.com tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde deryawood.com’un sayılan bileşenlerden ayrı ayrı ve/veya
  İnternet Sitesi’nden doğan her türlü hakkı saklıdır.
 2. Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi’ne yüklenmemiş olan her türlü resim, grafik, fotoğraf veya benzeri türden içerikler deryawood.com’a aittir veya bu içerikler deryawood.com tarafından yasal sahiplerinden izin alınarak kullanılmaktadır. Bu içeriklerin
  izinsiz kullanılması, kopyalanması, dağıtılması, izinsiz paylaşılması, yeniden satılması veya İnternet Sitesi’nde açıkça belirtilmeyen sair şekillerde kullanımı; telif hakları ihlali, sınai mülkiyet haklarına tecavüz ve haksız rekabet başta olmak ve fakat bu
  sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki mevzuatın ihlalini doğurabilir. deryawood.com böyle bir durumda ihlali, tecavüzü veya sair hukuka aykırılığı ortadan kaldırmak ve/veya yasal haklarını tesis amacıyla her türlü hukuki önlemi alma hakkını haizdir.
 3. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylardır. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; her türlü doğal afet, kötü hava koşulları; isyan, savaş, grev, lokavt ve terör olayları; iletişim sorunları,
  altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri ve elektrik kesintisi, makine arızaları gibi durumlar da mücbir sebep olarak değerlendirilir. deryawood.com, mücbir sebep hallerinde İnternet Sitesi’nden verilen hizmetten doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini
  geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlarda, deryawood.com bakımından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak ve belirtilen durumlar bakımından deryawood.com’un Kullanıcılar’ın herhangi bir zararını
  tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır.
 4. İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları kapsamında doğan hukuki ilişkilerin sevk ve idaresinde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacak olup her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri
  yetkilidir.
 5. İşbu Kullanım Koşulları, deryawood.com, tarafından İnternet Sitesi’nde ilan edildiği tarihte tüm Kullanıcılar bakımından yürürlük kazanmaktadır. İnternet Sitesi’nde yayınlanan Mesafeli Satış Sözleşmesi, İade Politikası ve Gizlilik Politikası metinleri başta olmak
  üzere tüm metinler işbu Kullanım Koşulları’nın eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. deryawood.com, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, işbu Kullanım Koşulları’nı ve eklerini dilediği zaman güncelleyebilir veya sair şekilde değiştirebilir.
 • Bu siteye girmiş olan herkes yukarıda açıkça beyan edilmiş koşulları ve/veya durumları kabul etmiş sayılır.
Nasıl Yardımcı Olabiliriz!